PERA - Представя

своето последно поколение преси оборудвани със ситемите ENOXY и ENOXY plus.


ENOXY и ENOXY plus

През месец Юли 2014 „АДИГ” ЕООД представи пред българските винопроизводители иновативните решения за пресуване на фирма PELLENC-PERA, Франция.  Световен лидер в производството на преси за винарската промишленост и системи за термовинификация (шокова мацерация), фирма PELLENC-PERA представи своето последно поколение преси оборудвани със ситемите ENOXYи ENOXY plus.

Благодарение на ситемата ENOXYсе осъществява събирането на сока от всички дренажни повърхности в общ колектор в инертна среда от азот. Системата ENOXY plus  осъществява в хода на пресуването на два последователни етапа: впръскване на антиоксидант (под формата на SO2) при прибиране на мембраната и едновременно обдухване с азот в дренажните повърхности с цел да се елиминират до минимум явленията на окисление, както и да се осигури запълване на освободения обем от инертен газ. С помощта на тези две системи, при пресуване на гроздова каша от бяло грозде, се гарантира на потребителя по-висок с 20 % рандеман на качествена мъст.Партньори на ADIG