ВИКАР - Представя

Грамота от конкурса за иновации на изложението VINITECH 2014


ECO 3 на бъчварница ВИКАР е бъчва, съставена от дъги от частите на дъба, които обикновено не успяват да бъдат използвани при изработването на бъчвите.

Разрязването на дъските трябва да отговаря на някои технически изисквания : дебелина, следване фибрите на дървесината (важно за доброто уплътняване) и минимум ширина (необходима за сглобяване на бъчвата). Всичко това води до 75 % загуби на дървесина. Сред тези загуби се откриват части от дъските, които следват фибрите на дървесината, с подходяща дебелина са, но не отговарят на критерия ширина.
Техниката на свързване или „снаждане” (патент на ВИКАР от 2000 г., приложен за събиране на дъната на бъчви), позволява да се получи дъга от две по-тесни части дъб.
Това нововъведение оптимизира използването на всяко дърво, ограничава загубите на качествен дъб и подобрява екосъобразната позиция на потребителя, като му позволява да акцентира върху своята инвестиция в устойчивото развитие.
С тази иновация ВИКАР се превръща в първата по рода си бъчварница и привилигирован партньор за оптимизиране използването на дъбовата дървесина.ГАЛЕРИЯ - VICARD ECO 3

Партньори на ADIG