SOFRALAB - Представя 

Нови продукти за Кампания 2017-2018КТS FLOT

За доброто провеждане на бистрене на мъстта чрез флотация е необходима добавка за бистрене, която да позволи бърза флокулация и добро разделяне на фазите, дори в присъствие на голямо количество твърда материя. KTS FLOT позволява:
• Бързо и силно избистряне : оптимизирано отношение NTU/време
•Уплътняване на шапката от утайки за улеснено отделяне и икономияна мъст.
•Предпазването от окисление: контрол на цвета и намаляване на А420(жълт нюанс) и А320 (хинони)
•Подобряването на вкуса: мъстта е описана като плодова, свежа и фина.
 KTS FLOT НЕ Е животински бистрител. Той е изцяло с растителен произход
Разфасовки: 20 L
Доза за употреба: 5 - 15 cL/hL
За повече информация: | KTS FLOT |NOIR CAPTIVA

NOIR CAPTIVA е енологичен обезмирисяващ въглен, чиято специфична активност му позволява да елиминира Охратоксин А, а също така и геосмин. Добавянето на NOIR CAPTIVA трябва да бъде реализирано в мъст или във все още ферментиращо вино. Също е възможно добавянето в течна фаза, за да се оптимизира предпазването от контаминация.

Разфасовки: 1 kg и 5 kg 

Доза за употреба: 10 - 50 g/hL

За повече информация: | NOIR CAPTIVA |


VITILACTIC EXPRESSION

Освен откисляващата си функция, енологичните бактерии влияят и върху качеството на виното и това е доказано. Тяхната специфична ензимна активност може всъщност да допринесе за профила на търсеното вино. Препоръчан за винификация на червено вино, VITILACTIC EXPRESSION развива флорални и плодови нотки благодарение на синтеза на естери, които са трайни във времето (след 3 години съхранение на виното) и засилват свежестта на вина получени от узрязло и здраво грозде.
VITILACTIC EXPRESSION произведен чрез специфичен процес наречен MBR®, спомагащ тяхната издържливост при условията на виното по време на тяхното използване чрез директно засяване.

Разфасовки: 100 hL и 250 hL

За повече информация: | VITILACTIC EXPRESSION |


Серията SIMILIOAK


SIMILIOAK

SIMILIOAK е специално направен за модерните червени вина, които имат нужда от ранна и бърза промяна, за да се получи желания обем, мазнота и меки танини. Най-вече, SIMILIOAK позволява да се придаде свежест на вината.Активните му съставки се усвoяват по-бързо от тези на прясната дървесина, която се нуждае от контакт с виното много дни. Това позволява незабавна реакция, предпазвайки по този начин от рано аромата и цвета на червените вина.
SIMILIOAK има естествени способности да отстранява токсини от средата, което улеснява протичането на ферментацията или премахването на охратоксин А.

Разфасовки: 500 g и 5 kg

Доза за употреба: 0,2 - 0,6 g/l (или от 2 0 до 60 g/hl) в зависимост от първоначалната структура и от желания краен ефект. Максимално допустима доза: 1g/l.

За повече информация: | SIMILIOAK |


SIMILIOAK WHITE

SIMILIOAK WHITE е специално създаден, за да отговори на очакванията на винарите, които се стремят към ранна и бърза корекция в модерните бели и розе вина. Търсения ефект в тези вина е обем, плътност и ароматна свежест. Активните съставки на SIMILIOAK WHITE се усвояват много по- бързо в сравнение с тези на прясната дървесина. SIMILOAK WHITE съдържа естествени амино киселини и витамини, които улесняват протичането на ферментациите. Една част от екстрахираните дъбови танини е изпечена, за да увеличи усещането за свежест и комплексност във вината. SIMILIOAK WHITE позволява да се добие повече комплексност и свежест в белите и розе вина.

Разфасовки: 500 g и 5 kg 

Дози за употреба: 0,05 до 0,2 g/L (= 5 à 20 g/hL) в зависимост от първоначалната структура и от желания краен ефект. 
За повече информация: | SIMILIOAK WHITE |


SIMILIOAK TOASTED

SIMILIOAK TOASTED бе създаден, за да отговори на очакванията на винарите, които желаят да извършат ранни и бързи корекции на модерните бели, червени и розе вина. Обемът и сладостта са две търсени характеристики. Активните съставки на SIMILIOAK TOASTED позволяват да се постигнат тези цели, внасяйки обем във вкуса и развивайки леко препечени нюанси във вината, без усещане за дървесина. Освен това e лесен за употрeба, без да оставя никакви следи, след използване. SIMILIOAK TOASTED съдържа естествени амино киселини и витамини, което улеснява протичането на ферментациите. 
SIMILIOAK TOASTED позволява да се получи повече комплексност и чистота в аромата на вината.

Разфасовки: 500 g и 5 kg 

Доза за употреба: 
- За червено вино: 0,15 до 0,5 g/l (= 15 до 50 g/hl)
- За бяло вино: 0,05 до 0,2 g/l (= 5 до 20 g/hl)

За повече информация: | SIMILIOAK TOASTED |


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ ПРОДУКТИ НА MARTIN VIALATTE МОЛЯ РАЗГЛЕДАЙТЕ КАТАЛОГА ЗА 2017/2018 


Партньори на ADIG