ADIG & PARSEC Представят

TOP TUBE - АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА НИВОТО В РЕЗЕРВОАРИТЕ

СЕМПЛА ИДЕЯ

1. фиксирана компенсационна камера
2. датчици, които контролират нивото на течността в резерваора
3. система за контрол, която контролира вътрешното ниво на компенсационната камера

TOP TUBE коригира автоматично нивото, чрез посредник компенсационна камера, която
запълва/изпразва с помощта на азот, така че да поддържа резерваора винаги пълен.
Постоянното ниво на вино в цилиндъра гарантира отлично компенсиране на разширението
на флуидите.


ЦЕЛИ

Компенсиране изменението на обема течности, дължащо се на:                        За да се гарантира максимална защита срещу нежелани ефекти от неконтролирано окисление :

• Термични изменения,
• Изпарение,
• Взимане на проби• Консумация на свободен SO2
• Развитие на оцетни бактерии и оцетна флора по
повърхността на виното.
• Завишение на летливата киселинност
• Загуба на свежст и комплексност в ароматите на вината.
• Неконтролирано развитие на съставките.


ПРЕДИМСТВА НА TOPTUBE

- Надежден корпус
- Лесно почистване
- Лесно поставяне и използване
- Без риск от счупване
- Без проблеми, свързани със съвместимост на материали
- Позволява да се извърши контролиране и регулиране на нивото на резервоарите с големи отклонения
- Поддържа запълването на съда
- Звуков сигнал чрез аларма (звук, смс или друго), когато амплитудата на компенсация е недостатъчна (поради теч в резервоарита или барика, твърде ниска температура)
- Във версия "МРЕЖА", TOPTUBE информира с изключителна прецизност за реалния обем на виното в избата.


Top Tube за барици:

Иновация за компенсиране на загуби от обем и ограничаване на многобройни доливания.
Скоро на разположение!


Партньори на ADIG