АDIG - Протокол за винификация на каберне/ мерло за отлежаване с дървесина

АДИГ представя схема за винификация на Каберне / Мерло. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда с добра и много добра зрялост и контакт с дъбова дървесина под формата на чипс или барик.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: Бактол Р - 10 g/hL

Eнзим: ДЕПЕКТИЛ ЕКСТРА ГАРД - 3 g/hL
(3- 4 h след пълненето на съда)

Приемане на гроздето

Сортиране

Ронкане без мачкане

Пълнене на съда

Желателно е да се направи двойно сортиране, за да се отстранят зърната в лошо състояние и остатъци от лозата. Направете ронкането при минимална скорост.

Бактол Р: калиев метабисулфит

Депектил Екстра Гард: пектолитичен ензим за екстракция на клетъчното съдържание от гроздето за вина за отлежаване

Да се изчака 4 часа след ензимната обработка

Танини: ВИТАНИЛ VR - 10 g/hl

Чипс: BLEND 22 - 2 g/l

СТУДЕНА ПРЕДФЕРМЕНТАТИВНА МАЦЕРАЦИЯ

Да се направи мацерация с ципите за 3-4 дни при 10° С с 3 потапяния на ден. Ако температурата на мацерацията е > 12°C

Витанил VR: кондензиран танин от кебрахо

Бленд 22: комбинация от чипс с различен произход и изпичания, специално разработен за влагане по време на ферментция

Дрожди: ВИТИЛЕВЮР МТ/ ЛЕВЮР SO ФЛЕЙВЪР - 20 g/hL

Активатор: АКТИФЕРМ 1 - 20g/ hL

Активатор: АКТИФЕРМ 2 - 20g/ hL
(След 3-5 дни от АФ)

Tанин: ТАНИРЕЗЕН - 7 g/hL
(добавете по време на делестаж при плътност 1.050

АЛКОХОЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Температура =25- 28°С

Обливане/Потапяне/Делестаж

Целта е да се създадат условия за максимална екстракция във водна фаза и минимална в алкохолна фаза

След приключване на мацерацията да се спре охлаждането. Веднага щом температурата започне да се покачва да се засее виното и да се добави Актиферм 1. Да се направят 2 делестажа : 1 при d=1070 и 1 при d=1050.

Да се правят не повече от 2 бливания/потапяния на ден.

Дрожди С.O. Фейвър/ Витилевюр МТ: дрожди за червени концентрирани вина за стареене

Актиферм 1-2: комплексен активатор за дрожди

Танирезен: чист танин от гроздови ципи

Рандеман - 60%    

Бистрител: PRZ AF - 20 g/hl за пресовото вино

Разделяне на вино самоток и пресово вино

Препоръчително е пресовото вино да се обработи отделно с 20 g/hl PRZ AF и да се определи в кой момент и в каква пропорция да се купажира със самотока

МКБ: Витилактик F - 1g/hl

Активатор за бактерии: Маловит - 20 g/hl

(Биореактиватор: Прелактик - 20 g/hl)

ЯМКФ

Витилактик F: млечно кисели бактерии

Маловит: храна за МКБ

Прелактик е биореактиватор за рехидратиране на МКБ. Да се добави, ако виното е с А>14 об%

SO2: Бактол Р - 10 g/hl

Taнини: TAНИРЕЗЕН - 2-7 g/hL
(след дегустация и опит)

-

Чипс Hаrmony Fr - 1.5 g/L

Чипс Coplexity US - 0.5 g/L

Претакане

Съхранение в присъствие на дървесина

Да се направи леко аериране
След 48 часа да се сулфитира.

Танирезен: чист танин от гроздови ципи

Време за контакт с чипса : минимум 4 седмици, за оптимални резултати 8 седмици.

Кристалин Овокол ( или опит с Кализол) или Аквакол

Бистрене

Контрол на свободния SO2

Видът и дозата на бистрителя да се определи след посещение и дегустация

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

Претакане

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 : 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

 • БАКТОЛ Р-
 • ДЕПЕКТИЛ ЕКСТРА ГАРД -
 • ВИТАНИЛ VR -
 • BLEND 22 -
 • ВИТИЛЕВЮР МТ/ ЛЕВЮР SO ФЛЕЙВЪР -
 • АКТИФЕРМ 1 -
 • АКТИФЕРМ 2 -
 • ТАНИРЕЗЕН -
 • PRZ AF -
 • Витилактик F -
 • Маловит -
 • Прелактик -
 • Чипс Hаrmony Fr -
 • Чипс Coplexity US -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG