Протокол за винификация на Мускат/Мискет

АДИГ представя схема за винификация на Мускат / Мискет. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда със средна и добра зрялост, без контакт с дървесина.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: Бактол Р - 10 g/hL

Приемане на гроздето

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: калиев метабисулфит, внавя половината от теглото си като чист серен диоксид

Ензим: ДЕПЕКТИЛ MP+ - (3 g /100 kg)

Добавете ензима на изхода на гроздомелачката.

SO2: Бактол Р - 7 g/hl
(на изхода на пресата)

РОНКАНЕ

НАСТОЙВАНЕ С ЦИПИТЕ
(6 h при 14°C под инертна среда)

Напревате много деликатно ронкане, последвано от настойване с ципите.
Депектил МР+ : ензим за екстракция на предшествениците на сортовите ароматис подсилена бета-глюкозидазна активност

Танин: СУБЛИУАЙТ - 3 g/hl
( на изхода на пресата)

ПРЕСУВАНЕ

Сублиуайт : танин за бяло вино на базата на гроздов танин, антиоксидантни свойства, запазва цвета и ароматите, улеснява избистрянето, структуриращ ефект.

Рандеман - 60%      

Комплексен продукт за бистрене: БЕНТОГРИЙН - 30 g/hL

или
БЕНТОГРИЙН - 60 g/hL ( за грозде с недобро качество)

БИСТРЕНЕ НА МЪСТТА

Мъстта да се избистри до 120-150 NTU
Охлаждане на мъстта до 14°С

По време на избистрянето е много важно да се добави БЕНТОГРИЙН комплексен продукт за елиминиране на окислени и окисляеми полифеноли. Това ще позволи да се намалят обработките в последствие и да се запазят ароматите формирани по време на ферментацията .

Дрожди: ВИТИЛЕВЮР 58W3/АЛБАФЛОР - 20 g/hL

Активатор: АКТИФЕРМ 1 - 20 g/hL

Глутатион + танин: АМПЛИТАН ВЕ - 15 g/hl

АЛКОХОЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Да се регулира температурата на 17°С
Да не надвишава 18 °С

Дрожди 58W3/Албафлор - дрожди адаптирани за производство на вина от армотични бели сортове с изразен терпенов профил

Актиферм 1: растежен фактор, осигурява органичен и неорганичен източник на азот.

Амплитан ВЕ: богат на глутатион, засилва защитата от окисление.

Активатор: АКТИФЕРМ 2 - 20 g/hL

В средата на ферментацията
При плътност около 1.060

Актиферм 2: органичен и неорганичен източник на азот, дрождени обвивки, поддържащи елементи

SO2: БАКТОЛ P - 10 g/hl

ПРЕТАКАНЕ

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: предпазва виното от окисление и осигурява микробиологична стабилноста на вината

Ензим: ДЕПЕКТИЛ АРОМ - 1 g/hl

ИЗЯВА НА АРОМАТИТЕ

Да се дегустира всеки ден и да се добави 10 g/hl Бентонит Електра, когато е постигнат желания ефект

КРИСТАЛИН (+ СИЛИЗОЛ)

БИСТРЕНЕ

Дозата на бистрителя да се определи опитно. При доза на Кристалин над 2 g/hl да се добави Силизол, за да се избегне свръхбистрене

БЕНТОНИТ ЕЛЕКТРА
Добавяне на КРИСТАБ до 10 g/HL

СТАБИЛИЗИРАНЕ СРЕЩУ КРИСТАЛНИ ПОМЪТНЯВАНИЯ

Дозата на бентонита да се определи опитно.
Кристаб е карбоксиметил целулоза за стабилизиране срещу кристално помътнявания

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

Претакане

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 : 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

  • БАКТОЛ Р-
  • ДЕПЕКТИЛ MP+ -
  • СУБЛИУАЙТ -
  • БЕНТОГРИЙН -
  • ВИТИЛЕВЮР 58W3/АЛБАФЛОР -
  • АКТИФЕРМ 1 -
  • АМПЛИТАН ВЕ -
  • АКТИФЕРМ 2 -
  • ДЕПЕКТИЛ АРОМ -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG