АDIG - Протокол за винификация на Пино Ноар

АДИГ представя схема за винификация на Пино Ноар. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда с добра и много добра зрялост и контакт с дъбова дървесина под формата на чипс или барик.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: БАКТОЛ Р 10 g/hl

Eнзим: ДЕПЕКТИЛ ЕКСТРА ГАРД FCE - 3 g/hl
(3- 4 h след пълненето на съда)

Приемане на гроздето

Сортиране

Ронкане без мачкане

Пълнене на съда

Силно препоръчително е да се направи двойно сортиране на гроздето, преди и след ронкането, за да се отстранят всички растителни остатъци и изсъхналите зърна и тези в лошо санитарно състояние. Ронкането да се извърши при минимална скорост.

Бактол Р : калиев метабисулфит

Депектил Екстра Гард: пектолитичен ензим за червени вина с потенциал за стареене

Танин: Витанил VR - 10 g/hL

Дрожди: 5 g/hl щам MVO 3.001

Чипс: Пресен чипс FR - 1 g/l
Чипс XOV FR - 0.5 g/l

Студена Предфермантативна Мацерация

Да се направи мацерация с ципите за 3 дни при 10 - 12°C с три потапяния на ден да се предпазва от окисление със сух лед.

Дрождите се влагат в малка доза в началото на мацерацията, за да започнат размножаването си за сметка на вредните дрожди от гроздето. След рехидратирането, да се адаптират дрождите към средата за един час като разликата в температурата на сместа за рехидратация и мъстта да не е по-голяма от 10°C.

Дрожди: щам MVO 3.001 - 15 g/hl

Активатор: АКТИФЕРМ 1 - 20 g/hl

Активатор: АКТИФЕРМ 2 - 20 g/hl
(След 3-5 дни от АФ)

Танини: ТАНИРЕЗЕН - в доза 7 g/hl (да се добави по време на втория делестаж при плътност 1050)

Алкохолна Ферментация

Температура = 25 - 28 °C

След приключване на мацерацията да се спре охлаждането. Веднага щом температурата започне да се покачва да се засее виното и да се добави Актиферм 1 Да се направят 2 делестажа : 1 при d=1070 и 1 при d=1050. В алкохолна фаза да се избягва движение на ферментиращата маса. Да се правят не повече от 2 обливания/потапяния на ден.

Танирезен : танин от гроздови ципи за фиксиране на цвета

Рандеман - 60%      

МКБ: Витилактик F - 1 g/hl

Биореактиватор за бактерии: Прелактик - 20 g/hl

(Aктиватор за бактерии: Маловит - 20 g/hl)

Ябълчено-млечно Кисела Ферментация

Витилактик F: млечно кисели бактерии

Пелактик: биореактиватор за МКБ

Маловит: храна за МКБ

SO2: Бактол Р - 10 g/hl

Съхранението може да се извърши в присъствие на дъбова дървесина

Претакане

Съхранение

Да се направи леко аериране След 48 часа да се сулфитира.
Видът и дозата на дървесината да определят след посещение и дегустация

Кристалин/ Овокол /Aкуакол/ Кализол

Бистрене

Контрол на свободния SO2

Дозата и видът на бистрителя да се определи след дегустация и лабораторен опит.

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

Съхранение

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

 • БАКТОЛ Р -
 • ВИТАНИЛ VR -
 • ДЕПЕКТИЛ ЕКСТРА ГАРД FCE -
 • щам MVO 3.001 -
 • пресен чипс FR -
 • Чипс XOV FR -
 • АКТИФЕРМ 1 -
 • АКТИФЕРМ 2 -
 • ТАНИРЕЗЕН -
 • Витилактик F -
 • Прелактик -
 • Маловит -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG