АDIG - Подновяване на спряла ферментация

АДИГ представя схема за подготвяне на закваска за подновяване на спряла ферментация.


Моля, въведете количество вино:

hl (Хектолитри)
                

Обем на закваската: - , Витилевюр DV10 -

1) Рехидратиране на дрождите( продължителност 20 мин. ):

 • Да се разтворят Витилевюр DV10 в минерална вода при температура 35°C.
 • Да се остави 20 мин., след което да се хомогенизира.

2) Презасяване ( продължителност 6-12 часа):

Да се смесят :

 • закваска от фаза 1).
 • от виното за реферментация.
 • захарен сироп с концентрация 500 g/l зах. сироп (което се равнява на захар)
 • Фосфат Композе -

Да се хомогенизира внимателно сместа и да се измери началната относителна плътност ( всъщност, по нея ще се съди за активността на закваската)

Задължително е да не се оставя да падне под 1005

Да се поддържа t = 20°C

Когато плътността достигне стойност 1010, да се премине към фазата на адаптиране

3) Адаптиране към алкохола ( продължителност 48-72 часа) :

Да се смесят:

 • закваска от фаза 2
 • от виното за реферментация
 • захар
 • вода
 • фосфат композѐ

Да се хомогенизира внимателно сместа и да се измери началната относителна плътност

Да се поддържа t= 20°C

Сутрин и вечер да се разбърква аерирайки и да се измерва относителната плътност

Спадането на плътността при пълна активност трябва да е 6-12 единици на ден

Закваската трябва да остане “сладка” през цялото време на приготвянето й ( d > 1005)

При достигане на плътност 1005 – 1010 и след микроскопско наблюдение да се премине към фазата на засяване

4) Засяване в резервоара:

с получената закваска от фаза 3 (10% или ), засейте вино (= ) като:

 • оставите закваската на повърхността на резервоара, без да разбърквате
 • поддържайте температура t = 18-20°C в напълно долят съд!
 • Всеки ден правете анализ : остатъчни захари, летлива киселинност, активност на дрождите

Важно: В този стадий средата има недостиг на хранителни вещества, следователно се препоръчва внасяне на 20 g/hl Фосфат Композе (или друга храна)Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG