АDIG -Протокол за винификация на Розе Плодов Профил

АДИГ представя схема за винификация на Розе. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда със средна и добра зрялост, без контакт с дървесина.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: Бактол Р - 10 g/hL

Приемане на гроздето

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: калиев метабисулфит, внавя половината от теглото си като чист серен диоксид

Ензим: ДЕПЕКТИЛ Екстраксион - 3 g/100 kg

SO2: Бактол Р - 7 g/hL

Танин: СУБЛИУАЙТ - 5 g/hl
(на изхода на пресата)

НАСТОЙВАНЕ С ЦИПИТЕ

Пресуване

Направете много деликатно ронкане, последвано от настойване с ципите

Депектил Екстраксион: пектолитичен ензим за екстракция на клетъчното съдържимо

Сублиуайт: танин за бяло вино на базата на гроздов танин

Рандеман - 60%      

Бистрител: ПОЛИПРЕС AF - 30 g/hL

(При загнило грозде: 60 g/hL ПОЛИПРЕС AF)

БИСТРЕНЕ НА МЪСТТА

Мъстта да се избистри до 80 до 100 NTU
Охлаждане на мъстта до 14°С

Преди отделянето от утайките е препоръчително да се направи бистрене с ПОЛИПРЕС.

Полипрес: комплексен продукт за елиминиране на окислени и окисляеми полифеноли, а също така и да коригира цвета на розе вината.

Дрожди: ВИТИЛЕВЮР LB РОЗЕ/ LB РУЖ/М83 - 20 g/hL

Дрождени деривати: НЕО КРИСПИ - 20 g/hl

Танин: СУБЛИУАЙТ - 5 g/hl

Активатор: AКТИФЕРМ 1 - 20 g/hl

АЛКОХОЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Да се регулира температурата на 17°С (Да не надвишава 18°С)

Дрожди Lb розе/ Lb руж/M83: дрожди адаптирани за производство на розе вина

Актиферм 1: растежен фактор, осигурява органичен и неорганичен източник на азот.

Неокриспи: инактивирани дрожди, богати на глутатион

Сублиуайт: танин за бяло вино на базата на гроздов танин

Активатор: АКТИФЕРМ 2 - 20 g/hL

В средата на ферментацията При плътност около 1.060 – 1.050

Актиферм 2: органичен и неорганичен източник на азот, дрождени обвивки, поддържащи елементи

SO2: БАКТОЛ P - 10 g/hl

ПРЕТАКАНЕ

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: предпазва виното от окисление и осигурява микробиологична стабилноста на вината

Редовен контрол на SO2

СЪХРАНЕНИЕ

Отлежаване в пълен резервоар на бистро вино.

СЪБЛИУАЙТ или СУБЛИ ’ОАК или ДЪБОВ ЧИПС

СЪХРАНЕНИЕ

Да се определи след посещение и дегустация

Вида и дозата на продукта за съзряване да се определи след дегустация и опит

КРИСТАЛИН 2-4 g/hl + СИЛИЗОЛ 3cl/hl

БИСТРЕНЕ

Според дегустацията, може да се окаже че бистрене само с КРИСТАЛИН Намалявва ароматите. Да се направят опити в лаборатория. СИЛИЗОЛ позволява пълно и бързо избистряне.

БЕНТОНИТ EЛЕКТРА при необходимост КРИСТАБ GC 20cl/hl - течен (карбокси метил целулоза 10g/hl – при работа със сух продукт)

СТАБИЛИЗИРАНЕ СРЕЩУ КРИСТАЛНИ ПОМЪТНЯВАНИЯ

Дозата на бентонита се определя опитно. Тартаратната стабилност на розе вината е от първостепенно значение.

Кристаб GC Отговяря отлично на нуждите за бързо производство. Проверете белтъчната стабилност преди обработката.

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

СЪХРАНЕНИЕ

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 : 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

  • БАКТОЛ Р-
  • ДЕПЕКТИЛ Екстраксион -
  • СУБЛИУАЙТ -
  • ПОЛИПРЕС AF -
  • ВИТИЛЕВЮР LB РОЗЕ/ LB РУЖ/М83 -
  • НЕО КРИСПИ -
  • АКТИФЕРМ 1 -
  • АКТИФЕРМ 2 -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG