Протокол за винификация на СОВИНЬОН БЛАН

АДИГ представя схема за винификация на Совиньн Блан. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда със средна и добра зрялост, без контакт с дървесина.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: Бактол Р - 10 g/hL

Приемане на гроздето

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: калиев метабисулфит, внавя половината от теглото си като чист серен диоксид

Ензим: ДЕПЕКТИЛ EКСТРАКСИОН FCE - (3 g /100 kg)

РОНКАНЕ

НАСТОЙВАНЕ С ЦИПИТЕ
(6 h при 14°C под инертна среда)

Направате много деликатно ронкане, последвано от настойване с ципите. Добавете ензима на изхода на гроздомелачката.

Депектил Екстраксион: ензим за екстракция на предшествениците на сортовите аромати.

SO2: Бактол Р - 7 g/hl
(на изхода на пресата)

Танин: СУБЛИУАЙТ - 3 g/hl
( на изхода на пресата)

ПРЕСУВАНЕ

Сублиуайт : танин за бяло вино на базата на гроздов танин, антиоксидантни свойства, запазва цвета и ароматите, улеснява избистрянето, структуриращ ефект.

Рандеман - 60%      

Комплексен продукт за бистрене: БЕНТОГРИЙН - 30 g/hL

или
ПОЛИГРИЙН - 60 g/hL ( за грозде с недобро качество)

БИСТРЕНЕ НА МЪСТТА

Мъстта да се избистри до 100-120 NTU
Охлаждане на мъстта до 12°С

По време на избистрянето е много важно да се добави БЕНТОГРИЙН/ ПОЛИГРИИН комплексен продукт за елиминиране на окислени и окисляеми полифеноли. Това ще позволи да се намалят обработките в последствие и да се запазят тиоловите аромати формирани по време на ферментацията.

Дрожди: ВИТИЛЕВЮР ТОНИК - 20 g/hL

Активатор: АКТИФЕРМ 1 - 20 g/hL

Танин: СУБЛИУАЙТ - 6 g/hl

АЛКОХОЛНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Да се регулира температурата на 16°С
Да не надвишава 18 °С

Дрожди Тоник: дрожди адаптирани за производство на вина от сорта Совиньон блан с изразен тиолов профил

Актиферм 1: растежен фактор, осигурява органичен и неорганичен източник на азот.

Сублиуайт: танин за бяло вино на базата на гроздов танин

Активатор: АКТИФЕРМ 2 - 20 g/hL

Глутатион: НЕОКРИСПИ - 15g/hl

В средата на ферментацията
При плътност около 1060 - 1050

Актиферм 2: органичен и неорганичен източник на азот, дрождени обвивки, поддържащи елементи

Неокриспи: инактивирани дрожди, богати на глутатион

SO2: БАКТОЛ P - 10 g/hl

ПРЕТАКАНЕ

СУЛФИТИРАНЕ

Бактол Р: предпазва виното от окисление и осигурява микробиологична стабилността на вината

Редовен контрол на SO2

СЪХРАНЕНИЕ

Направете отлежаване в пълен резервоар на бистро вино.

КРИСТАЛИН (+ СИЛИЗОЛ)

БИСТРЕНЕ

Дозата на бистрителя да се определи опитно. При доза на Кристалин над 2 g/hl да се добави Силизол, за да се избегне свръхбистрене

БЕНТОНИТ ЕЛЕКТРА
Добавяне на КРИСТАБ до 10 g/HL

СТАБИЛИЗИРАНЕ СРЕЩУ КРИСТАЛНИ ПОМЪТНЯВАНИЯ

Дозата на бентонита да се определи опитно.
Кристаб е карбоксиметил целулоза за стабилизиране срещу кристално помътнявания

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

Претакане

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 : 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

  • БАКТОЛ Р-
  • ДЕПЕКТИЛ EКСТРАКСИОН FCE -
  • СУБЛИУАЙТ -
  • БЕНТОГРИЙН -
  • ВИТИЛЕВЮР ТОНИК -
  • АКТИФЕРМ 1 -
  • АКТИФЕРМ 2 -
  • НЕОКРИСПИ -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG