АDIG - Протокол Сира - Традиционна винификация – Младо вино, Плодов профил, Заобленост

АДИГ представя схема за винификация на Сира. Протоколът е разработен с цел максимално извличане на типичните характеристики на сорта и региона. Подходящ за грозда с добра и много добра зрялост и контакт с дъбова дървесина под формата на чипс или барик.


Моля, въведете количество грозде:

                

SO2: Бактол Р - 10 g/hL

Приемане на гроздето

Сулфитиране

Бактол Р: калиев метабисулфит, внавя половината от теглото си като чист серен диоксид

Eнзим: ДЕПЕКТИЛ ЕКСТРАКСИОН - 3 g/hL
(3- 4 h след пълненето на съда)

Танини: ВИТАНИЛ VR - 10 g/hl

Запълване на резервоара

Депектил Екстраксион: пектолитичен ензим за екстракция на клетъчното съдържание от гроздето.

Витанил VR: кондензиран танин от кебрахо.

Дрожди: Витилевюр Сира - 20 g/hL

Aктиватор: АКТИФЕРМ 1 - 20g/ hL
(Добавете в края на предферментативната Мацерация)

Чипс: Бленд 21 - 2g/ L

Aктиватор: AКТИФЕРМ 2 - 20 g/hL
(След 3-5 дни от АФ)

Tанин: СУБЛИТАН ВИНИФ - 7 g/hL
(добавете по време на делестаж при иплътност 1.050)

Мацерция и ферментация

Обливане /потапяне/ делестаж:
Температура =24-26°С

Да се направи мацерация с ципите за 3 дни при 10-12° С с 3 потапяния на ден, да се предпазва от окисление със сух лед. Направете 2 делестажа : 1 на 1070 и 1 на около 1050. В алкохолна фаза избягвайте много движението.Не правете повече от две обливания/потапяния на ден.

Дрожди Витилевюр Сира: дрожди за Сира

Актиферм 1-2: комплексен активатор за дрожди

Сублитан виниф: комбинация от танини на база гроздов танин

Бленд 21: комбинация от чипс с различен произход и изпичания, специално разработен за влагане по време на ферментция

Рандеман - 60%     

Бистрител за пресовото вино: PRZ Ultra - 20 g/hL

МКБ: Витилактик F - 1g/hl

Активатор за бактерии: Маловит - 20 g/hl

Разделяне на пресовото вино от самотока

Ябълчено-млечно кисела ферментация

Желателно е да се съхраняват по отделно виното самоток и пресовото вино и да се определи в кой момент и в каква пропорция да се купажират.

Витилактик F: млечно кисели бактерии

Маловит: храна за МКБ

SO2: Бактол Р - 10 g/hl

Taнини: TAНИРЕЗЕН - 1- 2 g/hL
(след дегустация и опит)

-

Претакане

Съхранение

Да се направи леко аериране.
След 48 часа да се сулфитира.

Танирезен: чист танин от гроздови ципи

Кристалин / Овокол / Aкуакол / Кализол

Бистрене

Контрол на свободния SO2

Дозата и видът на бистрителя да се определи след дегустация и лабораторен опит

Евентуални допълнителни обработки на виното ще се определят след посещение и дегустация.

За информация, консултирайте се с нас.

Претакане

Филтриране

Бутилиране

Съхранение на виното в доляти до горе резервоари.

Ежемесечен контрол на SO2.

Досулфитиране до желан свободен SO2 : 3 седмици преди бутилиране.

Виж Общата дозировка

 • БАКТОЛ Р-
 • ДЕПЕКТИЛ ЕКСТРАКСИОН -
 • ВИТАНИЛ VR -
 • ДРОЖДИ Витилевюр Сира-
 • АКТИФЕРМ 1 -
 • Чипс: Бленд 21 -
 • AКТИФЕРМ 2 -
 • СУБЛИТАН ВИНИФ -
 • PRZ Ultra -
 • Витилактик F -
 • Маловит -
 • TAНИРЕЗЕН -


Информацията, описана по-горе отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция, в случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила.


Партньори на ADIG