SOFRALAB - Представя

НОВИ ПРОДУКТИ ЗА КАМПАНИЯ 2022-2023


В условията на все по задълбочаващи се климатични проблеми като летни горещини и засушавания, червените грозда, вече не само в южни райони, натрупват големи количества захари, ароматите им губят своята свежест и финес. Белите грозда, от своя срана, са все по - богати на фенолни киселини и други феноли, които в присъствие на мед и желязо и кислород се окисляват, огрубявайки профила на белите вина, които губят интензитет в ароматите и свежест и финес в аромата и вкуса.
Винаги в крак с актуалните енологични въпроси и проблеми, Мартен Виалат отново ви предлага нови продукти за кампания 2022, които наред с други инструменти от съществуващата серия енологични продукти, ще ви помогнат да моделирате желания профил на вашите вина!


  Origin Fresh

Спомагателно средство за винификация за предпазване на потенциала и осигуряване на дълготраен живот на белите вина и розетa. Съставът му на база PVI/PVP и специфични инактивирани дрожди, богати на редуциращи елементи предлaга ефект 3 в 1:

  • ДЕТОКС
    ORIGIN FRESH осигрява детокс на средата, елиминирайки тежките метали, които улесняват реакциите на окисление и провокират намаляване на ароматния интензитет, какъвто е случаят с медта, която реагира с SH групите на тиолите и ги увлича в утайка.
  • ПЪЛНО ИЗБИСТРЯНЕ
    ORIGIN FRESH фиксира и утаява фенолните киселини и хиноните (молекулите, които най-бързо реагират с О2), предпазвайки по този начин от поява на кафява утайка.
  • ЗАЩИТА
    ORIGIN FRESH предпазва ароматите от окисление и осигурява тяхната дълготрайност, благодарение наличието на редуциращи елементи.

| Технически фиш ORIGIN FRESH |


Vialatte Ferm HD18

Нов щам дрожди, устойчиви на високо осмотично налягане и висок алкохол.

Позволяват получаването на мощни червени вина и осигуряват пълното протичане на алкохолната ферментация, дори в трудни условия. Високата концентрация на захари (>250 г/л) повишава осмотичното налягане, което въздейства върху клетъчната мембрана. В такива условия, дрождите консумират много енергия, за да се борят с това осмотично налягане. Това води до ферментационни проблеми, изразяващи се в удължена латентна фаза, забавен край на алкохолната ферментаиця, дори до нейното спиране. Vialatte Ferm H18 могат да се развиват в среда, съдържаща 300 - 310 г/л захари, осигурявайки нормалното протичане на АФ.


| Технически фиш VIALATTE FERM HD18 |


<a

  vialatte ferm r26

Нов щам дрожди, адаптирани към получаване на ароматични червени вина.

Червени вина с интензивен плодов и пикантен профил. Най-добре адаптирани към Сира, Рубин, Карменер, Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран. Освен добрите ферментационни характеристики като устойчивост към алкохол до 14.5 об%, средно към високо продуциране на глицерол, слабо продуциране на H2S и SO2, осигуряват продуциране на значително количество ароматни естери и освобождаване на норизопреноиди, което води до получаване на интензивен плодово-цветист профил.

| Технически фиш VIALATTE FERM R26 |


Vialatte Ferm W58

Нов щам дрожди, адаптирани към производство бели ароматни вина от терпенови сортове.

Щамът е комбинация от S. cerevisiae и S. Uvarum, вторият вид бидейки криоустойчив и със способност да продуцира значителни количества 2-фенил ацетат (мед, подправки, цветя) и етил-2-метил бутаноат (ябълка, ягода). Комбинацията от двата вида осигурява получаване на цветист и свеж ароматен профил като подчертава наличието на сортови терпени. Подходящ е за сортовете Мускат, Траминер, Ризлинг, Шардоне и др. Средното продуциране на глицерол води до получаване на заоблен вкус, а ниската към средна необходимост от азот позволява лесно контролиране на подхранването по време на АФ.


| Технически фиш VIALATTE FERM W58 |За повече информация :

Разгледайте нашия каталог тук

Поискайте уаказателни схеми за винификаиция тук или се свържете са нашите технолози

Партньори на ADIG