ADIG - Галерия

Освен значима индустрия, с хилядолетна история, винопроизводството е неразривно свързано с културата и естетиката. Някои казват, че винопроизводството е начин на живот. Контактът с природата, традициите и културата намират своето отражение във всеки един от елементите, свързани с тази индустрия.
В тази секция, от нашия сайт, ние периодично ще ви представяме фотоматериали, свързани с отглеждането на лозя, производството на грозде, инструментариума и технологията на винопроизводството, погледнати от гледната точка на фотографи и художници.


Партньори на ADIG