АDIG представя - Parsec

PARSEC е инженерингова фирма, базирана във Флоренция - Тоскана и специализирана в проучването
и реализацията на електронни и информационни решения за винарския сектор.

От своето създаване през 1997, Parsec не е престанала да се обновява. Нейните постижения са познати в целия свят и често отличавани с грамоти или награди, по време на международни конкурси.

Високата гама апарати правят от Parsec лидер в автоматизацията и контрола във винарските изби.


Награди:

  • 1998 - Терморегулиране на съдове - Vinitech 2002 - интегрирана система, чрез електронно дистанционно командване.
  • 2004 - Почистване и обновяване на бъчви - Intervisit 2004 - TM Recond
  • 2007 - Софтуер за дистанционно управление на винификацията - OEnovation 2007 - Софтуер Quadr@
  • 2008 - Автоматична система за подготовка на енологични продукти - Vinitech 2008 - Система Callar Mate
  • 2011 - Автоматичен винификатор без помпа - Vinitech 2012 - Съд за екстракция Nectar
  • 2012 - Регулиране на разтворените газове (02 и СО2) - Vinitech 2012 / SIMEI 2013

PARSEC е специлизирана в създаването на интегрирани и персонализирани системи за контрол и управление на винификацията. Предлагат технически решения, които отварят нови хоризонти в правилното провеждане на винификацията. Обменът на информация между системите позволява интелигентна и интерактивна комуникация.


КАТАЛОГ - Parsec EN


PARSEC - ГАЛЕРИЯ

Партньори на ADIG