Екип

Адиг представя своя екип от професионалисти добре познати на енолозите и винопроизводителите в България, доказали своя професионализъм във времето и превърнали работата си в начин на живот. На разположение на клиентите е лабораторията на Station Oenotechnique de Champagnе, а също така и група от френски енолози, с които помага на своите клиенти. Екипът от енолози на Адиг посещава и консултира, самостоятелно и съвместно с френски специалисти, клиентите от  България и Македония, относно процесите на всичките етапи на винификация в условия на производство, за да сподели своите познания за влагането и използването на продуктите, за получаване на желаните резултати от клиентите.


Иван Стоев - УПРАВИТЕЛ


Основател на АДИГ и АДИГ АГРО, положил основите на семеен бизнес през 1993 год., който управлява и до днес, подтикнат от любовта си към виното и интерес към датиращите му от древността традиции на производство. Динамичната му дейност и активните контакти са създали дългогодишни и устойчиви отношения с клиенти, които атмосферата на лоялност и доверие е превърнала в приятели.

 • тел.: 00359 (0) 32 621 981
 • факс: 00359 (0) 32 628 809

Евелина Кирилова - ПРОДАЖБИ И ЛОГИСТИКА


Започва работа във фирмата през 1999 год. Участва в нейното разрастване през годините, осъществявайки връзка с настоящи и нови чуждестранни партньори. В постоянен контакт с клиентите, относно техни запитвания и за осъществяване на необходимите им доставки. Владее френски език.

 • тел.: 00359 (0) 32 621 981
 • факс: 00359 (0) 32 628 809
 • gsm: 00359 (0) 88 899 5892
 • e-mail: evelina_kirilova@adig.bg

Георги Стоев - ИКОНОМИСТ


Бакалавър по Макроикономика. Служител на АДИГ от 2003 год., посветил се на съхраняването и развитието на семейния бизнес. Съвместява дейността си по ръководене работата на икономическия отдел на фирмата с поддържане и развитие на контактите с чуждестранните партньори. Владее английски език.

 • тел.: 00359 (0) 32 621 981
 • факс: 00359 (0) 32 628 809
 • gsm: 00359 (0) 88 877 9952
 • e-mail: georgi_stoev@adig.bg

Дарина Георгиева - ЕНОЛОГ


Завършва УХТ през  2005 год. специалност  "ТФП", а през 2007 год. защитава магистратура по "Технология на виното". От  2006 год.  е част от екипа на АДИГ. Със задълбочените си познания, непрекъснато си развитие и опит от съвместна работа с френски енолози, предлага в полза на клиентите своевремени и качествени съвети, свързани с различни енологични практики. Владее френски и английски eзик.

 • тел.: 00359 (0) 32 621 981
 • факс: 00359 (0) 32 628 809
 • gsm: 00359 (0) 88 692 8900
 • e-mail: darina_georgieva@adig.bg

Габриела Петкова - ЕНОЛОГ


Още по време на следването си в УХТ - в гр. Пловдив, специалност "ТФП", Габриела Петкова многократно сътрудничи на АДИГ, в различни мероприятия на фирмата. Показала инициативност, знание и професионализъм, тя логично е поканена да се присъедини към екипа на АДИГ, през годината на дипломирането и с отличие, като Магистър - 2017 г. Познавайки в детайли енологичните продукти и артикули на фирмата, тя е високо квалифициран консултант за тяхното приложение. Владее френски и английски език.

 • тел.: 00359 (0) 32 621 981
 • факс: 00359 (0) 32 628 809
 • gsm: 00359 (0) 88 977 8166
 • e-mail: gabriela_petkova@adig.bg

Mирослава Борисова- ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ


С професионализъм и коректно отношение приема запитвания, за широката гама от продукти и услуги на фирмата и следи за точното и своевременно изпълнение на сделките. На разположение за информация и координиране на работата между фирмата и нейните клиенти. Владее френски и английски език.


Партньори на ADIG